Виртуална разходка с топографски точки.
Читалище "Братство"

Използвай виртуална разходка, за да разгледаш панорамата на топографски принцип (точката води към мястото, на което е сложена) .

Използвай виртуална разходка, за да пуснеш или спреш автоматичното въртене на панорамата.